Det finns ingen lag om rökfri arbetstid, utan nuvarande lagstiftning fokuserar på anställdas rätt att slippa bli utsatta för passiv rökning på jobbet. Men på allt fler arbetsplatser runt om i landet bestäms att arbetstiden ska vara rökfri.

6093

I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur många timmar man får jobba per dygn, vecka eller år, om övertid och nattarbete, raster och pauser. Det finns en rad 

2 § Lagen gäller inte 1. arbete … Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid. Den beskriver vad som gäller för nattvila, veckovila och sammanhängande ledighet samt vad som menas med paus och rast och hur de ska förläggas. Ordinarie arbetstid och jourtid.

Lagen om arbetstid

  1. Jobbcoach stockholm
  2. Veteran racers

I kollektivavtalen finns ofta de mer precisa reglerna om. Den nya arbetstidslagen (872/2019) trädde i kraft 1.1.2020. Förutsättningarna för att vara utan arbetstid är annorlunda än i lagen från år 1996. Den ordinarie arbetstiden enligt lagen är 8 timmar per dygn samt 40 timmar per vecka.

9. För vem gäller lagen?

Lagen omfattar, med vissa undantag, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning (1 §). Lagen gäller därmed arbete såväl i enskilda företag som i offentliga verksamheter, och såväl kortvarigt arbete som stadigvarande verksamhet.

2 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Innefattar arbetet tillsyn av barn eller annan hushållsmedlem, som icke kan taga vård om sig själv, får den ordinarie arbetstiden förlängas i den mån de medlemmar av hushållet, som har ansvaret för att LAS, eller lagen om anställningsskydd, talar om hur avtal om anställning ska ingås och avslutas. Vissa delar i lagen är tvingande till arbetstagarens förmån och några är dispositiva, vilket innebär att andra avtal kan gälla. Syftet med lagen är att stärka arbetstagaren och den innefattar nästintill alla anställda i Sverige.

Enligt en dom i Länsrätten från 2008 har arbetsgivare rätt att förbjuda rökning på arbetstid, där pauserna alltså ingår. Det finns dock ingen lag som förbjuder rökning på arbetstid, så generösare regler kan gälla på din arbetsplats. Däremot får ingen arbetstagare mot sin vilja utsättas för tobaksrök under arbetstid.

Lagen om arbetstid

Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid. Den beskriver vad som gäller för nattvila, veckovila och sammanhängande ledighet samt vad som menas med paus och rast och hur de ska förläggas. Ordinarie arbetstid och jourtid. 5 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.

Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället.
Universal declaration of human rights svenska

Lagen om arbetstid

00-05.

Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2006/07:116, Prop.
Landskapsarkitekter västerås

vindkraft aktier usa
lillhagen brunnsbo
huvudregeln kompletteringsregeln avskrivning
iss jobb norge
ockelbo kommun schoolsoft

Se hela listan på do.se

Den viktigaste författningen om arbetstid är arbetstidslagen (1982:673). Lagen fastställer hur mycket arbetstid arbetsgivare får ta  Den nya arbetstidslagen (872/2019) träder i kraft 1.1.2020. Genom lagen upphävs arbetstidslagen från 1996 (605/1996). Den nya lagen bygger i stora drag på  lagen om unga arbetstagare utöver arbetstidslagen.


Du matin
bodenholm catena media

7 § Undantag från 6 § tredje stycket får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är att anse som en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantag får i fråga om arbetstagare som är vaktgående eller har andra uppgifter

Rekommendationen är att den ska sättas ihop till en halvtimme, då  Arbetstidslagen har regler om bl.a. följande: ordinarie arbetstid och jourtid; övertid och mertid; den sammanlagda arbetstiden i snitt under period; anteckningar om  Arbetstiderna regelras i arbetstidslagen, som är en generell lag om arbetstiden. Lagen tillämpas både på arbete inom den privata sektorn och den offentliga  Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden vara högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbetstiden avtalas i arbetsavtalet.