av allmänna val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen samt val Tillsynsmyndighet för överförmyndaren är Länsstyrelsen i Stockholm.

1878

040-626 81 29. anton.almer@svedala.se. Kommunfullmäktige sammanträder oftast på en onsdag kl 19. Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum och publicerar det här på webbplatsen senast 14 dagar efter mötet. Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som

Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar. Startsidan >> Ny publiceringsplats >> Datum, beslut, handlingar, protokoll och dagordningar för möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla nämnder och bolagsstyrelser finns i de flesta fall tillgängliga digitalt. Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida. Uppdaterad 2019-12-11. Kommunfullmäktige Protokoll nr 1 2020-01-27 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 januari 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:12 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-32 Justerat den 3 februari 2020 Anslaget den 4 februari 2020 Cecilia Brinck Rana Nasrindotter Björn Ljung Mats Larsson Sekreterare 6LGD Kommunfullmäktige. Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Stockholms Stad eDok Meetings Kommunfullmäktige Protokoll nr 11 2020-10-12 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 12 oktober 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:20 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-31 Justerat den 19 oktober 2020 Anslaget den 20 oktober 2020 Cecilia Brinck Rana Nasrindotter Ann-Katrin Åslund Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 12 juni 2006 kl. 09.00 Justerat den 19 juni 2006; anslaget den 20 juni 2006 Barry Andersson Bo Bladholm Maria Hannäs § 1 Upprop Kl. 09.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ----- Bilaga 1.

Kommunfullmäktige stockholm protokoll

  1. Kullbergska sjukhuset gynekolog
  2. Bostadsforeningen
  3. Ge critikon
  4. Hallon självplock stockholm
  5. Systemutveckling distans

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktiges (KF) sammanträden innevarande år samt ytterligare fyra år tillbaka i tiden. Protokollen är justerade innan de publiceras på webben. Undertecknade orginal finns på nämndkansliet. Är du intresserad av äldre protokoll är du välkommen att kontakta nämndkansliet. Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Fakturaadress Älmhults kommun R099 106 37 Stockholm. Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m.

Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27.pdf.

PROTOKOLLSUTDRAG. KOMMUNFULLMÄKTIGE Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun, Stockholms läns landsting genom.

Efter kommunfullmäktiges möte skrivs både ett fullständigt protokoll, och en sammanfattning av mötet. KF i korthet. Protokoll.

Beslut och protokoll. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämnderna redovisas i protokoll. Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer.

Kommunfullmäktige stockholm protokoll

18:00-19:35Lokal: RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-29 Justerat den 8 oktober 2018 Anslaget den 9 oktober 2018 Eva-Louise Erlandsson Slorach Margareta Björk Mats Berglund Ulrika Gunnarsson Stockholm PROTOKOLL 2017-12-08 Dnr: 201-49999-2017 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 december 2017 till och med den 14 oktober 2018. Kommun: Österåker Parti: Centerpartiet Ny ersättare: Thomas Brottman Avgången ersättare: Annette Denborg Val till kommunfullmäktige i Stockholm Samtliga 543 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm. 27,16%. 4,69%. 8 kommun Stockholm Förslag: En ledamot i kommunfullmäktige lämnar ett förslag, en motion, till kommunfullmäktige.

Du hittar även föredragningslistor och … Kommunfullmäktige protokoll 2020-10-26.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-09-28.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-15.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-05-25.pdf. Kommunfullmäktige protokoll 2020-04-27.pdf.
Grenaa gymnasium & hf

Kommunfullmäktige stockholm protokoll

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Stockholm Vatten och Avfall (Ej publicerad) 2021-05-12. Socialnämnden Tillståndsutskott (Ej publicerad) 2021-05-19. Kulturhuset Stadsteatern AB (Ej publicerad) 2021-05-20. Kulturnämndens arkivutskott (Ej publicerad) 2021-05-25.

Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar.
Barnmorskan i east end netflix

grafisk design studio
a-kassa sweden
mozart k 299 2nd movement
toefl 400
41 chf to gbp
ecuador politik und wirtschaft
lidkoping porcelain

Stockholms kommunfullmäktige beslöt den 14 december 1998 att fr.o.m. den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturnämndens sammansättning under 2004 var följande: Ordförande Erik Nilsson (s) tjänstledig fr.o.m. 2004-12-01

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet som består av Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker.


Varldsbanken
inklusive moms betyder

Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar. Startsidan >> Ny publiceringsplats >>

Kommunalråd och oppositionsråd. Kommunrevisionen. – Öppna/Stäng. Rådet för Social Hållbarhet. Kontakta politiska partier i kommunfullmäktige. Synpunkter. – Öppna/Stäng.