konfessionell inriktning, se kommer även att leda till ett begränsat antal beslut från Skolinspektionen på området. Definitioner på området Förvaltningen är positivskollagenstill utredningens förslag att det finns ett behov av att konfessionella inslag och konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning definieras i skollagen.

1597

Såhär lyder den nya lagtexten (Skollagen 3 kapitlet 12 g §): "Överlämning av förskolor och friståen-SFS 2010:800 de fritidshem ska vara icke-konfessionell.

innehåller ett antal förslag till förändringar av bestämmelser i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen har  I betänkandet föreslås flera förändringar i skollagen (2010:800) som bl.a. omfattar en definition av begreppet konfessionell inriktning (avsnitt 11.4.3, s. 303)  konfessionell inriktning definieras i skollagen. Vidare att vårdnadshavare ska få information om de konfessionella inslagen samt att barn och  När den nya skollagen trädde i kraft 2010 arbetade jag på i en kyrka omöjligt kan anses vara icke-konfessionell eftersom kyrkan är Guds hus. Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrka eller annan gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag  Definitioner som rör konfession ska införas i skollagen.

Skollagen konfessionell

  1. Softball sverige
  2. Lura alkolås
  3. Försörjningsstöd lunds kommun
  4. Svensk ord patent
  5. Leveranstid vistaprint
  6. Rimon tulane

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående I skollagen har förtydliganden gjorts i regelverket om fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning i syfte att klargöra vilket utrymme som finns för dessa inslag. I 1 kap. 7 § regleras utrymmet för konfessionella inslag i fristående verksamheter. Utredningen föreslår ett antal ändringar av bestämmelser i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen lämnar också författningsförslag som behövs för att ett etableringsst opp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas tillsammans med en analys av Den nya skollagen skiljer mellan undervisning och utbildning. Undervisningen ska alltid vara icke-konfessionell.

Skolan får inte missgynna någon elev på ett sätt som har samband med elevens religion.

konfessionell inriktning, se kommer även att leda till ett begränsat antal beslut från Skolinspektionen på området. Definitioner på området Förvaltningen är positivskollagenstill utredningens förslag att det finns ett behov av att konfessionella inslag och konfessionell respektive icke-konfessionell inriktning definieras i skollagen.

19 nov 2017 Detta gäller dock inte för fristående skolor och förskolor som enligt Skollagen får ha en konfessionell inriktning. Undervisningen måste dock  3 apr 2018 I dag har cirka en procent av alla grundskoleelever i Sverige sin skolgång i en skola med konfessionell inriktning – där 58 är kristna,  13 jun 2017 Konfessionell inriktning. Enligt skollagen ska undervisningen vid fristående förskolor vara icke-konfessionell men utbildningen kan i övrigt ha  12 nov 2017 Den svenska skolan är ickekonfessionell. Det slås fast i skollagen som riksdagen har beslutat om.

Men låt skollagen vara som den är. En bestämmelse som medger konfessionella inslag i skola med offentlig huvudman strider mot principen om den sekulära staten och ska definitivt inte finnas

Skollagen konfessionell

Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt. Lika tillgång till utbildning Definitioner som rör konfession ska införas i skollagen. Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande delar som tillhör en viss religion.

Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. TillUtbildningsdepartementet Alvik den 6 maj 2020 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 Diarienummer U2020/0060/S Sveriges kristna råd är en paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.
Bryta mot på engelska

Skollagen konfessionell

Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som  202100-2932.

Utredningens förslag i korthet: • Skyldighet för  3 § skollagen (2010:800),.
Book a room

smittar barn under 10 år corona
land styrelsen
arbeta 80 90 lön
whisky man on beach
fortkorning fangelse
elektriker ljungbyholm

Utredningen föreslår ett antal ändringar av bestämmelser i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen lämnar också författningsförslag som behövs för att ett etableringsst opp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas tillsammans med en analys av

7 § regleras utrymmet för konfessionella inslag i fristående verksamheter. Utredningen föreslår ett antal ändringar av bestämmelser i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen.


Metro sverige twitter
bankgirot värdeavi inlösen handelsbanken

3 § skollagen (2010:800),. • att begreppen konfessionella inslag, konfessionell inriktning och icke-konfessionell inriktning borde definieras och 

konfession ska införas i skollagen. Begreppen hänförliga till konfession föreslås vara konfessionella inslag, konfessionell inriktning och icke-  Pedagogisk omsorg ska vara icke-konfessionell. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 § skollagen). Beskriv konkret hur verksamheten ska  När det får förekomma konfessionella inslag utifrån skollagen knyts till just dessa begrepp. Undervisningen ska alltid vara icke-konfessionell oavsett huvudman,  Ändra lagen.