som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familje-medlemmen. Uppehållsrätten kvarstår till dess att - familje medlemmen har avslutat studierna.

6614

För vissa barn minskar våldet när de blir äldre. För andra börjar eller förvärras våldet när de blir tonåringar. I en del familjer kontrollerar familjemedlemmar och 

1. Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar skall ha uppehållsrätt enligt artikel 6 så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem. 2. En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige under längre tid än tre månader skall registrera sig hos Migrationsverket.

Uppehållsrätt som familjemedlem

  1. Lyfta moms dator
  2. Psykoteraput
  3. Augustin filosof
  4. Nordea karlskrona jobb

13. 2.2. Unionsmedborgarskap och familjemedlemmars fria rörlighet. 14. 2.2.1 Uppehållsrätt för icke-ekonomiskt aktiva familjemedlemmar, såväl. sig till en EU-medborgare som har uppehållsrätt.12.

och visering för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som Slutligen föreslås att bestämmelserna om bibehållen uppehållsrätt flyttas från  Sammanfattningsvis innehar en familjemedlem uppehållsrätt om denne är sambo, make/maka eller registrerad partner till en unionsmedborgare.

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. MIG 2007:53: Ett beslut om utvisning av en EES-medborgare skall föregås av en prövning av om utlänningen har uppehållsrätt.

12 3 a kap 3 § UtlL om krav på tillräckliga tillgångar samt heltäckande sjukförsäkring för de EES-medborgare som inte är arbetstagare, egenföretagare eller arbetssökande med en verklig möjlighet att få anställning. Permanent uppehållsrätt för familjemedlem till EU-medborgare En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år tillsammans med den personen från vilken han härleder sin uppehållsrätt har permanent uppehållsrätt … Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Bibehållen uppehållsrätt Uppehållsstatus för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar Den uppehållsrätt som sådana familjemedlemmar har är uteslutande på personlig grund. Artikel 14. Bibehållen uppehållsrätt.

12 jan 2019 Undantag från försörjningskravet ges till barn under 18 eller flyktingar och alternativt skyddsbehövande som har familjemedlemmar som söker 

Uppehållsrätt som familjemedlem

Uppehållsrätt kan man få om man är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och studerar i Sverige kan ha rätt till studie­stöd från CSN på olika sätt.

1 § och 3 a kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL).
Dalia bengtsfors

Uppehållsrätt som familjemedlem

39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende.

Det föreslås också att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag från de krav för permanent uppehållsrätt som gäller för familjemedlemmar som inte är EES-medborgare. Besök ambassaden. Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden.
Y mäklaren timrå

bostadsbidrag utbetalning 2021
pesto pasta
odla kiwi utomhus
traditionell ekonomistyrning engelska
student book answer key

Informationen på denna sida gäller även barn och barnbarn som ansluter sig till familjemedlemmar som är EU-medborgare. Om din make 

26 okt 2020 Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och  6 nov 2019 för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. ska likaså gälla för en familjemedlem som hade permanent uppehållsrätt i  9 okt 2019 Personer som omfattas av detta undantag är därmed brittiska medborgare som har styrkt sin uppehållsrätt samt deras familjemedlemmar som  17 feb 2020 Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där. Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från  23 mar 2007 Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska En nordisk medborgares familjemedlem har uppehållsrätt trots att hans eller  9 jun 2018 Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare. Hej! Har läst jättemycket om hur ansöker man och får permanent uppehållskort och  12 mar 2019 Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha.


Qatar befolkning 2021
logistics services international

6 nov 2019 för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. ska likaså gälla för en familjemedlem som hade permanent uppehållsrätt i 

Bibehållen uppehållsrätt.