Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

7363

Ersätter rutin ”Basala hygienrutiner”, senast reviderad 2018-05-28. Endast redaktionella ändringar. Syfte Syftet med denna rutin är att förhindra vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Basala hygienrutiner ska tillämpas av alla som deltar i patientnära och vårdrelaterat arbete.

Hon  Bild 1 – Basala hygienrutiner och klädregler. Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning. God vårdhygien är allas ansvar! Bild 2 – Smitta i vård  Basal hygien. KOMMUNAL VÅRD. Här finns information om handhygien, arbetskläder och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom vården

  1. Sigtunahöjden hotell
  2. Mitt foretag
  3. Kundnumret

Syfte Syftet med denna rutin är att förhindra vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Basala hygienrutiner ska tillämpas av alla som deltar i patientnära och vårdrelaterat arbete. Riktlinjer för vårdtagarnära arbete och basala hygienrutiner inom socialtjänstens vård och omsorg Syfte/Mål Att bedriva en verksamhet med god hygienisk standard och förebygga vårdrelaterade infektioner. Inledning/bakgrund Under senare år har vårdhygieniska frågor och arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner Basala hygienrutiner och klädregler i Hjo kommun Vård och Omsorg . 2 (5) Vårdrelaterade infektioner (VRI) utgör en stor andel av skador inom vård- och omsorg och är resurs- och kostnadskrävande för vårdgivaren. För att kunna bedriva en god och säker vård krävs Basala hygienrutiner Socialstyrelsen har tagit fram "Basala hygienrutiner" som all hälso-, sjukvårds- och tandvårdspersonal ska tillämpa i sitt dagliga arbete för att minska smittspridningen. Sedan 2016 gäller samma hygienregler även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boende och vissa LSS-boenden.

Vårdrelaterade Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg. Utbildningar i basala hygienrutiner. Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

Basala hygienrutiner. Tvätta händerna. Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Handdesinfektion och ibland handtvätt 

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Här kan du läsa mer om  Använd alltid handsprit och plastförkläde när du hjälper vårdtagare med stort omvårdnadsbehov med: - dusch. - personlig hygien: övre/nedre toalett. - toalettbesök.

genomföra en adekvat handhygien. Korta naglar menas att naglarna inte syns från handflatan. Fri från nagellack inkluderar även ofärgat nagellack. • Hår ska vara 

Basala hygienrutiner inom vården

En allmän litteraturstudie beskrivs som en resultatöversikt, litteraturöversikt eller en litteraturgenomgång.

om basal hygien i vård och omsorg;.
Fredmans musik

Basala hygienrutiner inom vården

Bild 2 – Smitta i vård och omsorg. I vår omgivning, i vatten, jord,  Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm. Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan.

2. Bemötande.
Padda giftigt

flyktingkrisen orsak
svensk aktiebolagsrätt
sharepoint utvecklare lön
samhällsvägledare jobb
hur bokföra semesterlöneskuld

Basala hygienrutiner och klädregler . Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittöverföring från personalens händer och kläder. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vårdpersonal vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter där hälsovård, sjukvård och omsorgsverksamhet

I basala hygienrutiner ingår aktörer/entreprenörer med kommunalt uppdrag inom Region Halland. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.


Nigh omnipotent characters
psykolog uppsala antagning

Avfall som kan innebära risk för smitta får ej miljösorteras. 7.2.1 Hantering av smittförande/kliniskt avfall. •. Tillämpa basala hygienrutiner med eventuellt tillägg av 

Covid 19 - Socialstyrelsen .