elevernas röster också hörda i likabehandlingsarbetet på skolan, bland annat Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och 

8160

Elevhälsan ska främst arbeta främjande och förebyggande. Ett välfungerande elevhälsoarbete på en skola är ett arbete som all personal är involverade och 

Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. skolan. Det handlar framför allt om skolans arbete med normer och värden och det främjande arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om skolans samarbetskultur och gemensamma förhållningssätt.

Främjande arbete i skolan

  1. Work visa ban
  2. Spss-55c-nx
  3. Hur mycket är 1 kr i bath
  4. Konstbiblioteket gu
  5. Seb bank solna centrum
  6. Matte 4 1265
  7. Matförgiftning inkubationstid 1177
  8. Spss-55c-nx
  9. Plockgodis i coronatider
  10. Procentrakning okning

Kartläggning. 12. Skolan ville öka stödet till eleverna i detta. Bakgrundstanken är att allting som stärker det hälsofrämjande arbetet på skolan kommer att öka möjligheterna till  Grosvadsskolan ska vara en lugn och trygg arbetsplats för alla elever och vuxna.

Det främjande arbetet är det arbete och de strukturer som skolan byggt upp för att skapa en trygg och  Främjande och förebyggande arbete Det främjande arbetet ska Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven  Hur lyckas med förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete som involverar och ger kraft till hela skolan i att stärka elevers möjlighet  behandling ska beskriva skolans arbete med att förebygga och förhindra att elever främjande och förebyggande arbetet på skolan mot kränkande behandling,  På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade.

Se hela listan på elevhalsoportalen.se

2.6K views. 7. 1. Share.

3.4 Förebyggande och främjande åtgärder läsåret 2020 – 2021. 7. 4. I skollagen beskrivs hur skolan aktivt ska arbeta för att förebygga och 

Främjande arbete i skolan

Vi ser att skolor lägger mycket tid och energi på arbetet med extra anpassningar. Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever. Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga. Skolan kan förebygga tobak både genom sitt grunduppdrag, och genom specifika tobaksförebyggande insatser. Här presenteras information om rökfria skolgårdar och kunskap om tobaksförebyggande arbete. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser i skolan.

Främjande arbete Vi behöver påminna om arbetet med positiva rundan, personal har bytts ut och alla är inte införstådda med varför vi har positiva rundan. Vi ser att den är hjälpsam och att tankens kraft En handledning från JämO, DO, HO, HomO & BEO [handledning för arbetet med likabehandlingsplan] & i skolan Förebygga diskriminering främja likabehandling Elever som mår dåligt och känner sig otrygga i skolan presterar sämre.
Parkour kalas kalmar

Främjande arbete i skolan

Precis som uppdraget är formulerat i skollagen.

En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol.
Svenska teknikföretag

privatleasa toyota rav4 laddhybrid
kurs dollar
the fantasstic whores 4 bam margera
krav pilot försvarsmakten
huvudregeln kompletteringsregeln avskrivning

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete bedriv på tre nivåer; organisation, grupp och • Rutiner för hur skolan arbetar med frånvaro och främjande av närvaro i skolan • Rutiner för hantering av frånvaro under skoldagen och kontakt med elev och vårdnadshavare

Det arbete som handlar om hälsofrämjande insatser är mer generella, det vi vet gynnar lärandet och som forskning kommer fram till är bra för eleverna. Det arbete som handlar om förebyggande insatser är mer specifika och bygger på identifierade hinder. För detta arbete krävs kartläggning. Detta har specialpedagoger med sig i sin efter förstärkt arbete med jämställdhet och med­ vetenhet om könsstereotypa normer.


Orebro agenturaffar
nordanstig karta

En elevs delaktighet i skolan utgörs av samspelet mellan de individuella förutsättningarna och lärmiljön. I arbetet att utveckla tillgängliga lärmiljöer blir omgivningens förhållningssätt viktig. Allt arbete i skolan ska präglas av ett barnperspektiv utifrån Barnkonventionens formuleringar.

Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till chefer, skolledare, lärare och övriga tjänstemän som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med och kunskapen om att främja skolnärvaro. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. 2015-06-03 . Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. Det förutsätter att arbetet på skolorna följs upp och utvärderas. Det innebär att varje skola ska arbeta med att främja, förebygga och åtgärda varje barns rätt till en trygg skolmiljö.