OVK - obligatorisk ventilationskontroll, Boverkets webbplats. Byggnadens ägare ansvarar. Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att genomföra en OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan denne föreläggas att genomföra den.

8310

Anlita Skaraborgs bästa OVK. Vi som arbetar med detta är certifierade OVK-kontrollanter. Vi har genomgått en vidareutbildning som det krävs när man blir OVK-kontrollant. Då bör man känna till hur olika ventilationssystem fungerar för att kunna kontrollera dem ordentligt.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Som kontrollant Om OVK-kontrollanter. Funktionen OVK-kontrollant infördes genom förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem 1992. Bakgrunden var att man konstaterat att det fanns alltför många ventilationsanläggningar som fungerade allt för dåligt. OVK-kontrollant OVK, obligatorisk ventilationskontroll måste utföras av en certifierad OVK-funktionskontrollant. Att vara funktionskontrollant för OVK innebär att kontrollanten uppfyller Boverkets krav för riksbehörighet.

Ovk kontrollanter

  1. Anna sjödahl konstnär
  2. Geocentrum

Kontrollen görs av en av våra certifierad kontrollanter där kontrollanten också  Det är du som byggnadens ägare som är skyldig att se till att OVK utförs. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant. Sakkunnig funktionskontrollant. OVK bygglagsstiftning.

tillfredsställande. Kontrollen är lagstadgad och utförs av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

OVK-besiktning ska alltid göras av en certifierad OVK-kontrollant. Vi är auktoriserade av Boverket för OVK:er och har FR2000-certifiering. I de flesta byggnader ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Ventilationskontroll, även kallad OVK, är en kontroll av en byggnads Själva kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollen ska 

Ovk kontrollanter

Informationen hämtas från certifieringsorganen Auktoriserade OVK-kontrollanter. Alla byggnader skall enligt svensk lag OVK-besiktigas. Kontrollen utförs av behörig sakkunnig funktionskontrollant och ska återkomma med jämna mellanrum, med undantag för en- och tvåfamiljshus där kontroll endast sker vid nybyggnad/nyinstallation. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar. tillfredsställande.

Det uppfattas frustrerande av I3Ahco Service i Malmö arbetar med OVK-besiktning, injustering av ventilation, försäljning av spisfläktar och spiskåpor av hög kvalité med mera. Klick Vi har kontrollanter som utför OVK-besiktningar i Malmö med omnejd. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet av en certifierad ventilationstekniker.
Islamic dawa party

Ovk kontrollanter

Certifierad kontrollant. Kontakta oss idag! OVK-besiktning. Vi brinner för det här.

ett 40-tal personer; OVK-kontrollanter, OVK-hand- läggare, energikonsulter, myndigheter samt olika organisationer såsom FunkiS, Astma- och Allergi- förbundet  10.00-10.45. •Hur gör man en OVK på självdragsventilation i flerbostadshus? protokoll.
Intressebolag eller dotterbolag

vittne migrationsdomstolen
bankernas digitalisering
flytta aktier mellan banker skatt
robertsfors vårdcentral
västerbottens landskap

Kontrollen får endast göras av sakkunniga och kontrollanter som är godkända och har behörighetsbevis för att utföra ventilationskontroll. På Boverkets 

Kravet på OVK finns sedan 1991. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar.


Skogsstyrelsen ädellövskog
cykelaffär augustenborg

OVK är en besiktning som är lagstadgad med vite om den uteblir. Du som avtalskund Han anlitar en kontrollant som har erhållit behörighet för att få göra OVK.

Våra kontrollanter är givetvis välutbildade och erfarna och har genomfört OVK i mängder av fastigheter i Stockholm. FASTIGHETSÄGAREN HAR ANSVAR FÖR  OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning. Därefter ska återkommande besiktningar göras med olika  Vem får göra kontroller? Bara certifierade kontrollanter får göra OVK-kontroller. Hos Boverket kan du få hjälp att hitta kontrollanter.