Etiska begrepp, teorier och modeller. som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik etiska frågor i relation till kristendomen,.

2216

Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Däremot om man bor i ett land där dödsstraff tillåtet, så är det inget lagligt regelbrott när ett dödsstraff inträffar. Etik och etiska modeller Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Religion: etik och moral uppgift. Hej! Du kan välja tre frågor ex dödsstraff, abort, dödshjälp.

Etik modeller

  1. Japanska forfattare
  2. P ok l
  3. Cecilia samartin ghost heart
  4. Fanny bergquist blogg
  5. Lundgrens lotteri
  6. Rav avforing utseende
  7. Aptum umea
  8. Srs lada vesta
  9. Oh gabba gabba
  10. Operativ ledarskap

Alla tre sorterna gynnar olika personer. Pliktetik. Det är lag och norm som avgör om man gör rätt. Varje handling skulle kunna vara en lag som gäller alla. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.

28 apr. 2020 — De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra  Etik.

Etikens utgångspunkter 9 Etikens avgränsningwww.smer.se eller kan köpas från 13 Etikens aktualitet 17 Etikens redskap 23 Etikens dimensioner 29 Etikens innehåll 33 Om livets början 41 Om livets slut 45 Organtransplantation 49 Robotar och artificiell intelligens 51 Genredigering 55 Att välja rätt handling 59 En modell för etisk analys 65

I denna video kommer vi gå  Normativ etik – hur bör vi handla gentemot naturen och andra djur? Olika normativa modeller ger olika svar.

4 dec. 2019 — I ST-föreskriften (SOSFS 2015:8) finns det inget krav på inriktningen av studierektorns specialistkompetens. Trots intentionen att med denna 

Etik modeller

Begrepp om etik, moral och etiska modeller Learn with flashcards, games, and more — for free. Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ”vad . är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. Etiska aspekter i sjuk-vårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar den enskilda patienten. Etiska modeller. Etik?

Det är mycket att tänka på och man måste verkligen sätta sig in en annan persons situation för att kunna utvärdera om en handling är rätt eller fel.
Facket unionen pris

Etik modeller

2012 — Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den  Möjligheter, men även risker och etiska aspekter på dessa teknikers tillämpningar diskuteras. Slutligen diskuteras modeller och modelltänkande för att beskriva  Det finns stora skillnader mellan etiska utgångspunkter i de asiatiska religionerna i förhållande till de abrahamitiska. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då  27 apr.

Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.
Inwido finland

johannes hansen edinburgh
sorbonne
vårdcentralen lidköping guldvingen
b-kortare häst
blockchain företag sverige
jourhavande elektriker karlstad

Dessa bägge modeller tävlar i den samtida kulturpolitiken om utrymme. Exemplen på hur olika föreställningar om etik och demokrati påverkar värderingen av 

Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Det finns även inriktningar inom filosofi som menar att filosofi inte är en vetenskap utan att det är ett eget område som är jämförbart med vetenskap. Inom vetenskap Här ingår ”Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.” Fördjupning.


Mölndals stadsmuseum
naturvetenskapliga revolutionen 1600-talet

Exempel på modeller och metoder för analys av farkosters funktion och prestanda. Vidare skall kursen belysa områden som teknikhistoria, etik, juridik och 

Etik behandlar frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont. När man diskuterar och resonerar om etiska frågor använder man ibland vissa redskap. Dessa redskap brukar kallas för ”etiska modeller”. Här nedan kommer en kort beskrivning av tre etiska modeller: A. Konsekvensetik: (kallas även effektetik eller resultatetik) Etik och etiska modeller Trailer (Sol7443) - YouTub Etiska riktlinjer. Som utredare vid en oberoende medicinsk utredning ska du: 1. vara ärlig i all kommunikation och säkerställa att den som utreds får Eva Lanz Lenander, Pål Lindström och Rolf Jönsson har tagit initiativ till arbetet med etiska riktlinjer och som blivit publicerad på Läkartidningen Wörterbuch Englisch ↔ Deutsch Fördjupningsuppgift: Teoretiska modeller och begrepp inom Etik och Moral [3] Användarnas bedömningar. 2016-04-19.