1 1 Inledning 1.1 Bakgrund I och med premiepensionssystemet kan i princip hela Sveriges befolkning mellan 18 och 74 år göra fondval (Fair Trade Center 2010).

8894

har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin.

Empiri H&M, Gina Tricot, KappAhl och Lindex hållbarhetsrapporter vars syfte är att representera en del av den svenska klädindustrin. Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin och agentteorin och för att undersöka huruvida revisorerna anser att de fyra faktorerna påverkar deras oberoende har både en kvantitativ- och kvalitativ studie gjorts. Den kvantitativa studien skedde Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa from ECON JMEG14 at Jönköping International Business School Suchman (1995, p. 574) considers that “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” Legitimitetsteorin handlar om att företag strävar efter att vara legitima, det vill säga att uppfattas som en organisation som arbetar inom ramarna för vad som anses vara accepterat i samhället (Deegan & Unerman 2011). Figur 1. Frågor framtagna ur legitimitetsteorin som stöd till den empiriska analysen. ..

Legitimitetsteorin

  1. Koordinerad universell tid
  2. Hallon kolla saldo
  3. Plöja ner kabel

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag. Legitimitetsteorin och intressentteorin har använts för att förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering. legitimitetsteorin samt teorier om redovisningsansvar. Intressenterna är centrala aktörer, som påverkas av beslut som företaget tar men också kan ha möjligheten att påverka företagets beslutsfattande och strategi (Arvidsson et al. 2018). Intressenterna spelar en viktig roll för företagets prestationer och kan ses som en orsak varför LEGITIMACY THEORY Definition LEGITIMACY THEORY posits that businesses are bound by the social contract in which the firms agree to perform various socially desired actions in return for approval of its objectives and other rewards, and this ultimately guarantees its continued existence.

Problemformulering: Hur utmynnar sig kritiken från Kalla Fakta och Uppdrag Granskning i de olika företagens hållbarhetsredovisningar och vad talar för att företagens legitimitet har 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund I och med premiepensionssystemet kan i princip hela Sveriges befolkning mellan 18 och 74 år göra fondval (Fair Trade Center 2010).

Suchman ( 1995, p. 574) considers that “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”. In our conception, legitimacy theory has the role of explaining the behavior of organizations in

Intressenterna är centrala aktörer, som påverkas av beslut som företaget tar men också kan ha möjligheten att påverka företagets beslutsfattande och strategi (Arvidsson et al. 2018).

Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp som betyder att någonting är rättmätigt eller berättigat, särskilt om ett lands styre eller regentskap. Det som 

Legitimitetsteorin

De teorier som kommer att användas är legitimitetsteorin, agentteorin, positive accounting theory och institutionell teori.

Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Legitimitetsteorin behandlar hur en organisation framstås som legitim samtidigt som intressentmodellen berör vilken inverkan de utomstående har. Empiri H&M, Gina Tricot, KappAhl och Lindex hållbarhetsrapporter vars syfte är att representera en del av den svenska klädindustrin. Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin och agentteorin och för att undersöka huruvida revisorerna anser att de fyra faktorerna påverkar deras oberoende har både en kvantitativ- och kvalitativ studie gjorts.
Dinosaur game

Legitimitetsteorin

Full text. Free.

Vi har genomfört en totalundersökning av Sveriges 290 kommuner.
Häggetorpsskolan tibro

adobe student
när karaktären krackelerar pdf
interkurrente diagnosen
ekonomiska brott sverige
vanessa werkelin

Självreglering; Aktiviteter följer lagar, etik och moral; Bredare ansvar gentemot samhälle, miljö, andra intressenter, anställda etc. Legitimitetsteorin 

Studien är baserad på både expertintervjuer och praktiska intervjuer. och legitimitetsteorin. Budskapet kopplas till regelverket, kontroll, nyckeltal, kreativ redo-visning, och hävstångsmodellen. Mottagaren kopplas till intressentmodellen, användbar-het, jämförbarhet och transparens.


English vacancies netherlands
lund student död flashback

denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess intressenter samt samhällets krav på legitimitet inom organisationer. Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram

574) considers that “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” In our conception, the legitimacy theory is a mechanism that supports organisations in implementing and developing voluntary social and environmental disclosures in order to fulfil their social LEGITIMACY THEORY Definition LEGITIMACY THEORY posits that businesses are bound by the social contract in which the firms agree to perform various socially desired actions in return for approval of its objectives and other rewards, and this ultimately guarantees its continued existence. Learn new Accounting Terms About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Legitimitet är en avledningsform av "legitim", som finns belagt i svenskan från mitten 1600-talet, med betydelsen 'laglig', 'lagenlig', 'rättsenlig', 'rättmätig', särskilt om regenter. Ordet kommer av det latinska legitimus, 'laglig', som är en avledning av lex (med genitivformen legis), 'lag'. legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag.