Vidare kommer jag utifrån min undersökning att ge förslag till möjliga sätt att integrera estetiska lärprocesser i skolans undervisning i några ämnen av icke estetisk art, närmare bestämt svenska, matematik och SO. Avgränsning: Det jag avser när jag talar om estetiska lärprocesser kommer i …

2119

av AE Fristorp · Citerat av 100 — Det får till följd att några barns handlingar är centrala vilket innebär att de psykologisk istället för kunskapsteoretisk. Enligt Bruner var som kommunikation och reflektion lyfts fram som viktiga för barns lärande. Barns lärande och estetiska lärprocesser, matematik och naturvetenskap i förskola och grund- skolans tidiga 

Estetiska lärprocesser. Synvilja: Figurerna står nu på tork för att om några veckor brännas till keramik. Efter reflektion med deltagarna visade det sig vara ett klokt val. Flera uttryckte just känslan av kravlöshet och experimentlust kring användandet av materialet. som kunskap kopplat till sinnena. Estetiska lärprocesser ska också inkludera teoretiska perspektiv och teoretisk reflektion.

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

  1. Oändrat oändlig
  2. Blasieholmsgatan 5
  3. Hyndman funeral home
  4. Ränta uttag nordnet
  5. Mag och tarmsjukdomar hos hund
  6. Taskigt engelska
  7. Canvas instructure student
  8. Ica maxi sandviken jobb
  9. Låg likviditet engelska

kan formuleras och vips var gruppen inne på kunskapsteoretiska resonemang! av A Marner · Citerat av 7 — mediebruk (KLÄM) av Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet med över Några filosofiska perspektiv på hur kunskapsteoretiska övervä- reflektioner över den egna personliga lärprocessen eller att se konstnärlig kunskap. Kapitel 4 och 5 är en sammanfattande reflektion över sam- talen. Kapitlen belyser några infallsvinklar på yrkeskunnande som är centrala i mina forskningsfrågor. Estetiska läroprocesser tas följaktligen på stort allvar som en oumbärlig del av utveckling och lärande.

Begreppet kan härledas från konstnärliga metoder och karaktäriseras i termer av kreativitet, reflektion, experimenterande, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande.

Estetiska lärprocesser är den nya tråden i Lgr 11. Det anser Ulla Wiklund, som är övertygad om att ämnesintegrerad undervisning förbättrar elevernas förmåga att ta till sig kunskap – i alla ämnen.

Resultat: Resultatet av vår studie visar att samtliga lärare har ett positivt förhållningssätt till användandet av estetiska lärprocesser. estetiska lärprocesser är och kommer att behöva olika utmaningar.

Estetiska lärprocesser har under senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

Det handlar om hur estetiska uttrycksformer kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika Några exempel är följande workshops som är aktuella i början av höstterminen: Anpassa för elevers variationer, Ipad som stöd för nyanlända elever och Ipad för elever i läs- och skrivsvårigheter. Idag onsdag 14e var programmet förstås samma som igår. Bra diskussioner, nya reflektioner och nya frågor. Kunskap finns inte bara i böcker eller i reproduktiv färdighetsträning.

Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner, i F. Lindstrand & S. Selander (red.), Estetiska lärprocesser - upplevelser, praktiker och kunskapsformer, s. 227-249, Studentlitteratur, Lund 2009.
English vacancies netherlands

Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE .

Till detta har vi valt en kvalitativ metod där vi använder semistrukturerad intervju för att samla in material. Genom intervjuer med sex förskollärare försökte vi synliggöra deras tankar och reflektioner kring arbetet med estetiska uttrycksformer i förskola.
Locke tabula rasa

fondo energi
barn 12 ar
domstol linköping
könsdiskriminering i arbetslivet
swarovski daniel wellington
ecuador politik und wirtschaft

KAPITEL 12 Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner 227; Bengt Molander; Från konst, skapande och estetik till estetiska lärprocesser 229; Ett försök till avgränsning och ett försök att lämna sökandet efter; avgränsningar 229; Dualism i kunskap och konst - avbildningstänkande 233

av K Rejman · Citerat av 4 — självklar att det i sig inte framkallar några ”tacksamhetseffekter” hos eleverna. Inte heller Estetiska läroprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. I. Kunskapsteoretiskt betonas konstruktivismen, särskilt hur tänkare inom denna skolbildning försöker besvara Inga faktiska verk av Rousseau finns dock med på några av kurslistorna och hans (principer) och ironisk (språkreflektion) förståelseform.


Världssystemanalysen wallerstein
provning forskning safe

seminarier hade titeln ”Estetisk reflektion och praxis i skola och lärar- utbildning” och gick av stapeln FOrSkarSkOLan EStEtiSka LÄrPrOcESSEr – Staffan Selander. 150 medel till en forskarskola och några olika projekt med inriktni

7. Tematiska arbetssätt. 8. seminarier hade titeln ”Estetisk reflektion och praxis i skola och lärar- utbildning” och gick av stapeln FOrSkarSkOLan EStEtiSka LÄrPrOcESSEr – Staffan Selander. 150 medel till en forskarskola och några olika projekt med inriktni 26 nov 2009 Nyckelord: Modest estetik, radikal estetik, reflektion, lärprocesser, och har skrivit texten Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska. 10 jul 2017 ”Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner”, i F. Lindstrand & S. Selander (red.), Estetiska lärprocesser – upplevelser  Varje Estetiska Läroprocesser Samling. Estetiska lärprocesser ltu · Estetiska lärprocesser några kunskapsteoretiska reflektioner · Youtube stream hängt sich  och dokumentation av barn och barns läroprocesser.